Procedury bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ

źródło: www.gov.pl

Procedura organizacji konsultacji i spotkań z uczniami w reżimie sanitarnym:

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin żywienia i korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin biblioteki