Procedury bezpieczeństwa

Procedura bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ

źródło: www.gov.pl

Zasady nadzoru epidemiologicznego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz zgłaszania kwarantanny w szkole:

Procedura organizacji konsultacji i spotkań z uczniami w reżimie sanitarnym:

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin żywienia i korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin biblioteki