Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Mobilna legitymacja

Legitymacja w telefonie komórkowym

mLegitymacja – mobilna legitymacja szkolna w telefonie komórkowym

Chętni uczniowie naszej szkoły mogą otrzymać mobilną legitymację, która zastępuje legitymację tradycyjną. Dzięki temu, jest ona zawsze pod ręką. Jest to możliwe dzięki podpisaniu umowy przez szkołę z Ministerstwem Cyfryzacji. Oczywiście, tradycyjna legitymacja nie traci swojej ważności.

Dzięki aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, można pobrać mLegitymację na telefon komórkowy. Dane autoryzacyjne są wydawane przez naszą szkołę. Informacje niezbędne do wygenerowania legitymacji, szkoła wprowadza do systemu za pomocą specjalnego systemu. Każdy zarejestrowany przez szkołę uczeń, otrzymuje wydruk z kodem, który wpisuje podczas aktywacji w swoim telefonie. Aby otrzymać legitymację mobilną, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły.                                                                                                                                                                        Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu). Wniosek o wydanie mlegitymacji mogą składać wszyscy chętni uczniowie. Wystarczy wypełniony przez rodzica bądź opiekuna wniosek złożyć w sekretariacie szkoły i przesłać zeskanowane zdjęcie. W przypadku trudności z przesyłaniem zdjęć, prosimy o kontakt.

Legitymacja traci ważność 30 września kolejnego roku szkolnego. Należy zatem pamiętać, aby przedłużyć jej ważność. Można to zrobić samodzielnie (na przykład przez aplikację mObywatel) lub za pośrednictwem sekretariatu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

Adres sekretariatu, na który należy przesłać zeskanowane zdjęcie: sekretariat@sp5szkola.pl

Może to być również zdjęcie zrobione i przesłane z telefonu komórkowego.

Skip to content