Informacje ogólne o egzaminach

Egzamin z języka polskiego

 Egzamin z matematyki

Egzamin z języka angielskiego

REGULAMIN ORGANIZACJI BALU ÓSMOKLASISTY