Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Wybitny absolwent

Tytuł „Wybitny Absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu” otrzymuje uczeń klasy ósmej kończący szkołę podstawową, który spełnia następujące warunki:

1) W każdej klasie II etapu edukacyjnego w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskiwał świadectwo z wyróżnieniem.

2) Brał aktywny udział w życiu Szkoły, np. poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań.

3) Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystywał podczas imprez, zawodów sportowych i konkursów organizowanych w Szkole i poza nią.

4) Godnie reprezentował Szkołę w konkursach wiedzy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

5) Był koleżeński, chętnie pomagał innym w nauce, potrafił współpracować w grupie.

6) Swoją postawą może służyć za wzór dla innych uczniów Szkoły.

2000/2001
Ewa Kowalczuk

2001/2002
Krzysztof Grześkowiak

2002/2003
Agnieszka Kilanowska

2002/2003
Joanna Wojtysiak

2003/2004
Anna Bień

2003/2004
Agnieszka Tomczak

2004/2005
Katarzyna Gabiś

2005/2006
Marta Kubiak

2006/2007
Rafał Słomka

2007/2008
Maria Kuznowicz

2008/2009
Zuzanna Konieczna

2009/2010
Wioletta Sobczak

2010/2011
Patrycja Górecka

2011/2012
Zofia Grabarczyk

2012/2013
Joanna Zawada

2013/2014
Agata Konarska

2014/2015
Oliwia Wika-Czarnowska
Mikołaj Kapała

Skip to content