Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Historia Szkoły

Kilka ważnych dat

2 czerwca 2023r. roku obchodzimy JUBILEUSZ 30-LECIA NASZEJ SZKOŁY!

Z kart historii naszej szkoły

marzec 1993 r. – wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły                          

maj 1993 –  rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora szkoły. Funkcję obejmuje p. Marietta Soińska, zastępcą zostaje p. Zbigniew Adamczak20 czerwca 1993 –  pierwsza Rada Pedagogiczna – gościnnie korzystamy z pokoju nauczycielskiego SP 3 w Swarzędzu.

20 sierpnia 1993  –  pierwsza Rada Pedagogiczna w nowym budynku szkoły (segment C).              

1 września 1993 – inauguracja roku szkolnego 1993/1994 r. z udziałem wojewody wielkopolskiego p. W. Łęckiego.          

maj 1994 – majówka z SP 5 – impreza środowiskowa zaczątek PYRY.

wrzesień 1994 – pierwsze Święto Pieczonego Ziemniaka PYRA ’94.

październik 1994 – rozpoczęcie budowy segmentu B.

3 września 1995 – uroczysta inauguracja roku szkolnego 1995/1996 połączona z oddaniem do użytku segmentu B (budynek nauczania początkowego).

Funkcje wicedyrektora szkoły obejmuje p. Danuta Czosnowska.

18 września 1995 – drugie Święto Pieczonego Ziemniaka PYRA’95.

czerwiec 1996 – pierwszy Bal Absolwentów SP 5.

wrzesień 1996 – trzecie Święto Pieczonego Ziemniaka PYRA’96.

wrzesień 1997 – czwarte Święto Pieczonego Ziemniak PYRA’97.

jesień 1997 – rozpoczęcie budowy segmentu D szkoły.

luty 1998 – odejście do pracy w Kuratorium Oświaty dyrektora szkoły p. Marietty Soińskiej. Funkcję p.o. dyrektora obejmuje p. Z. Adamczak, funkcję vicedyrektora obejmuje p. Katarzyna Bogunia.

25 maja 1998 – rozstrzygniecie konkursu na dyrektora szkoły. Wygrywa p. Danuta Czosnowska – dotychczasowy wicedyrektor.

1 czerwca 1998 – funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Danuta Czosnowska wicedyrektorami pozostają p. K. Bogunia i p. Z. Adamczak.

wrzesień 1998  – uroczysta inauguracja roku szkolnego 1998/99 połączona z oddaniem do użytku segmentu D szkoły i sali komputerowej.

wrzesień 1998 –  piąte Święto Pieczonego Ziemniaka PYRA’98.

1 maj 1999 – do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz odchodzi p. Z. Adamczak. Funkcję vicedyrektora szkoły obejmuje p. Grażyna Krzywosz.

maj 1999 – pierwszy egzamin zewnętrzny klas VIII – test będący jednocześnie egzaminem do szkół ponadpodstawowych.

wrzesień 1999  – uroczysta inauguracja roku szkolnego 1999/2000. Powstaje klasa usportowiona IV f wychowawstwo obejmuje p. Renata Piotrowska.

wrzesień 1999 – szóste Święto Pieczonego Ziemniaka PYRA ’99.

wrzesień 1999 – rozpoczęcie budowy ostatnich segmentów szkoły – łącznika i sali gimnastycznej.

11 lutego 2000 – oddanie do użytku łącznika ( segmentu A) i sali gimnastycznej ( segmentu E) z udziałem starosty powiatu poznańskiego Ryszarda Pomina.

6 kwietnia 2000 – reforma ustroju szkolnego – powstają gimnazja.

czerwiec 2003 – 10 – lecie szkoły połączone z nadaniem imienia prof. Adama Wodziczki.

październik 2004 – uzyskanie tytułu SZKOŁY Z KLASĄ.

2006 – udział w akcji NAUCZYCIEL Z KLASĄ

1 sierpnia 2008 – 31 lipca 2010 – realizacja projektu Comenius „Dream with wide open eyes”

wrzesień 2009 – zdobycie certyfikatu ISO to oznacza, że szkoła wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie:  „Świadczenie usług edukacyjnych i wychowawczych w zakresie szkoły podstwowej”.

17 grudnia 2009 – otwarcie kompleksu dwóch nowoczesnych boisk wybudowanych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

2009/2010 -realizacja projektu  „Wychowywać  dla pokoju w zjednoczonej Europie” we współpracy z Ośrdkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

2010/2011 – nawiązanie współpracy ze szkołą w Grywałdzie, realizacja projektu „Pieniny”

4 października 2010 – 4 października 2012 – realizacja projektu „Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji”

2011- realizacja projektu „Nie bój żaby” we współpracy z Ośrdkiem Działań Ekologicznych „Źródła” – filia w Warszawie

2011– realizacja projektu „Sklep – wysypisko: ulica jednokierunkowa?” we współpracy z Ośrdkiem Działań Ekologicznych „Źródła” – filia w Warszawie

1 października 2010 – 29 lutego 2012 – realizacja projektu unijnego „Sprawne rączki, sprawne główki, oto droga do nauki” (projekt konkursowy PO KL)

 2012 – 2014 – realizacja projektu Comenius „Schools United –  Stronger Together”

Do dnia dzisiejszego szkoła realizuje wiele projektów edykacyjnych. W ramach programu Erasmus Plus, nauczyciele szkoły mają okazję wymienić swoje doświadczenia z nauczycielami innych krajów, podczas wyjazdów do szkół w ramach Job Shadowing ( Islandia, Hiszpania, Finlandia, Niemcy). W ramach tego projektu w naszej szkole gościliśmy nauczycieli z Niemiec, Węier, Finlandii, Hiszpanii.

W 2017 roku rozpoczęliśmy miedzynarodową współpracę edukacyjną za pośrednictwem eTwinning.

Wspólnie z uczniami nauczyciele realizują projekty edukacyjne, w których uczestniczą ucznowie i nauczyciele karjów Unii Europejskiej, a także Tajlandii, Turcji, Tunezji, Ukrainy.

Skip to content