SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

                                                                         na rok szkolny 2020/2021

Agnieszka Napieralska – Przewodnicząca
Katarzyna Koźlicka – Wiceprzewodnicząca
Ola Gibki – Skarbnik
Paweł  Nadoliński – Sekretarz

Komisja rewizyjna:

przewodniczący- Wojciech Kawalec

wiceprzewodniczący- Anna Połczyńska

protokolant- Agnieszka Stężyńska

                                                                                       adres mejlowy:

                                                                                rr.sp.nr5.2018-2019@wp.pl

Rada Rodziców na fbrrsp5swarzedz

Zachęcamy wszystkich Państwa do wpłat składek na Radę Rodziców do skarbników klas lub na konto Rady Rodziców. Wysokość składki na cały rok szkolny wynosi 50 złotych, ale liczą się każde wpłaty, dziękujemy za wszelkie wpłacone kwoty.

Wspólnie tworzymy budżet jakim będziemy w tym roku dysponować!

Numer konta Rady Rodziców:

03 1020 4027 0000 1102 1271 4020

w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Dokumenty Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Finanse:

Uchwały: