Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Wolontariat

Organizacja wolontariatu szkolnego

opiekunowie wolontariatu: p. Bożena Zimnowłodzka, p. Katarzyna Miazek

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

1. Wolontariat skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych.

2.Uczeń może brać udział w akcjach szkolnych i pozaszkolnych.

3.Zgłaszając się do akcji szkolnej uczeń pobiera ze strony szkoły lub od koordynatora akcji zgodę rodziców na przystąpienie do akcji. Warunkiem przystąpienia do akcji szkolnej jest przyniesienie do koordynatora akcji zgody podpisanej przez rodziców. Po zakończonej akcji koordynator  wystawia Zaświadczenie o pracy na rzecz wolontariatu szkolnego. Uczeń zobowiązany jest do zachowania zaświadczenia celem okazania go wychowawcy pod koniec klasy ósmej.

4.Akcje pozaszkolne uczniowie realizują we własnym zakresie. Odpowiedzialność za udział w akcji ponoszą rodzice. Uczniowie otrzymują od organizatorów akcji zaświadczenia, które przechowują          i przedstawiają wychowawcy pod koniec klasy ósmej.

5.Wychowawca klasy ósmej na podstawie zgromadzonych przez ucznia  zaświadczeń z akcji szkolnych i pozaszkolnych umieszcza wpis na świadectwie o pracy na rzecz wolontariatu.

6. Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie jest udział w minimum 20 godzinach wolontariatu w ciągu 2 lat.

KOMUNIKATY O BIEŻĄCYCH AKCJACH WOLONTARIATU UMIESZCZANE SĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ SZKOLNEGO WOLONTARIATU, NATOMIAST PODSUMOWANIA SĄ PREZENTOWANE NA STRONIE SZKOŁY W SZKOLNYCH WYDARZENIACH.

KOMUNIKAT WOLONTARIATU SZKOLNEGO NA ROK 2022/23

W związku z pandemią, w roku szkolnym 2022/23 ilość akcji wymaganych do uzyskania wpisu na świadectwie o pracy na rzecz wolontariatu została zmniejszona z regulaminowych 20 do 12 godzin. Decyzja ta dotyczy uczniów klas 8 kończących naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/23. Oznacza to, że uczniowie obecnych klas siódmych ( i młodszych), muszą uczestniczyć do ukończenia szkoły w 20 akcjach wolontariackich, aby otrzymać wpis na świadectwie szkolnym.

Przypominamy o konieczności gromadzenia i zachowywania przez ucznia wszystkich zaświadczeń otrzymywanych po zakończonych akcjach szkolnych i pozaszkolnych. Zebrane zaświadczenia należy okazać wychowawcy pod koniec klasy ósmej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie wolontariatu szkolnego.

źródło: men

Skip to content