Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Samorząd Uczniowski

opiekun: p. Aleksandra Biedziak oraz p. M Święcioch

Informacje i zapisy bezpośrednio u nauczyciela- przez dziennik elektroniczny.

Przewodnicząca: Julia Ratajczak

I Zastępca: Igor Jaworski

II Zastępca: Leon Zagożdżon

Funkcję sekretarza SU przejmie zaś Barbara Kaczmarek.

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez uczniów (zgodny ze Statutem Szkoły).
 3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów i są jednocześnie organami szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski występuje do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą praw i obowiązków ucznia.
 5. Samorząd Uczniowski wystawia opinię o nauczycielu podlegającym ocenie. Opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora.
 6. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

          a) dokonania wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

          b) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

          c) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami                    i możliwościami organizacyjnymi – w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Jak działa Samorząd Uczniowski w naszej szkole?

– Poczet sztandarowy występuje w miejskich obchodach Święta Niepodległości i Święcie Konstytucji 3 Maja, w obchodach Święta Patrona Szkoły i podczas pożegnania absolwentów klas ósmych.

– Uczniowie klas siódmych i ósmych dyżurują podczas dużych przerw.

– Pamiętamy o naszych nauczycielach i personelu szkoły i składamy im najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych.

– Organizujemy zabawy i dyskoteki.

– Organizujemy salon wróżb na dyskotece andrzejkowej.

– Prowadzimy pocztę walentynkową.

-Przeprowadzamy zbiórki pieniężne na pomoc charytatywną (np. Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)

– Prowadzimy kronikę szkoły.

– Jeśli macie pomysły co ciekawego i pożytecznego może zdziałać jeszcze Samorząd Uczniowski zgłoście to przedstawicielom SU.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać ze specjalistą, zadzwoń pod bezpłatny numer:

 • 116 111 – całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
 • 116 123 – całodobowy telefon zaufania dla osób dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • 800 70 22 22 – całodobowy telefon dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym,
 • 22 484 88 01 – antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA,
 • 22 484 88 04 – telefon zaufania młodych Fundacji ITAKA,
 • 800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Skip to content