Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Przydatne wnioski

wniosek o zwolnienie ucznia z lekcji

wniosek o zwolnienie z lekcji wychowanie do życia w rodzinie

wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub języka nowożytnego

wniosek/rezygnacja- religia, etyka

wniosek o wydanie mobilnej legitymacji/ eLegitymacja

zgoda na udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły

wniosek o realizację obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej

wniosek o nauczanie indywidualne

wniosek o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej

wniosek rodzica o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Skip to content