Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

RODO

inspektor ochrony danych osobowych

W placówce powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Tomasz Stochniałek. Kontakt do inspektora: iod@tmp.pl

KLAUZULE INFORMACYJNE

polityka cookie

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/ opiekunów prawnych (ogólna)

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu informacyjnym i promocyjnym- strony www-wizerunek i inne dane

klauzula informacyjna monitoring wizyjny

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów i ich przedstawicieli

klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego/szkoły

raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu

Informujemy, że nasza szkoła oraz tereny jej przyległe są monitorowane przez system kamer.

Skip to content