Gabinet stomatologiczny

GABINET STOMATOLOGICZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 OS. MIELŻYŃSKIEGO 3A SWARZĘDZ

Uczniowie naszej szkoły na miejscu mogą korzystać z leczenia stomatologicznego, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Gabinet stomatologiczny przyjmuje również dzieci zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Godziny otwarcia:

PN 15:00-20:00

WT 08:30-13:30

ŚR nieczynne

CZ 08:30-13:30

PT nieczynne  

Rejestracja pod numerem telefonu: 608-464-134

Z uwagi na reżim sanitarny pacjenci muszą mieć maseczkę i rękawiczki lub dokonać dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły.

Na wizytę należy czekać tylko w wyznaczonym miejscu. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po szkole!

lek. med. Grażyna Matylla. Rejestracja: 608-464-134   Gabinet posiada umowę z NFZ

 —————————————————————————————————————————

Gabinet pielęgniarki szkolnej

W szkole opiekę nad dziećmi sprawuje Pani Grażyna Manka, higienistka dyplomowana.

Gabinet jest czynny codziennie, w godzinach 7:30-15:05

telefon kontaktowy: 61 8 175 303

Pielęgniarka szkolna opiekuje się uczniami szkoły, monitorując między innymi zdrowie fizyczne i psychiczne. Ponadto do ważniejszych zadań pielęgniarki należy wykonywanie testów przesiewowych, kontrola szczepień i przede wszystkim udzielanie pomocy przedmedycznej.

W reżimie sanitarnym obowiązuje dezynfekcja rąk, dystans 1,5m oraz maseczka, która może być zdjęta jeśli sytuacja tego wymaga. W gabinecie może przebywać tylko jeden uczeń, ewentualnie z opiekunem. Rodziców obowiązują ogólne zasady pracy szkoły w reżimie sanitarnym.

Pomoc udzielana uczniom jest bezpłatna.

RODO

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ochronę danych osobowych, szkoła (wychowawca klasy/sekretariat) nie pośredniczy w przekazywaniu formularzy i dokumentów pomiędzy rodzicami dziecka a lekarzem stomatologiem i pielęgniarką szkolną. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt.


(zdjęcia pochodzą ze strony: https://apigroupe.com/prevenir-peur-dentiste-chez-enfants/ i medecine scolaire).