Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

O szkole

Szkoła działa w Swarzędzu od 1993 r. Zlokalizowana jest w południowej części miasta na nowych osiedlach mieszkaniowych. Od 2003 roku ma patrona – prof. Adama Wodziczkę i sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców. Od 2013 roku ma również hymn – wybrany w wyniku konkursu ogłoszonego z okazji 20 – lecia placówki. Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym, stąd właściwa i sprawna organizacja zajęć jest priorytetem. Szkoła dysponuje 35 salami lekcyjnymi, pełnowymiarową salą gimnastyczną, dobrze wyposażoną salką do gimnastyki korekcyjnej, dwoma pracowniami komputerowymi. Dużo sal ma komputery z dostępem do Internetu i sprzęt multimedialny, radiomagnetofony i odtwarzacze CD. Baza informatyczna placówki jest systematycznie rozbudowywana. W szkole funkcjonuje nowocześnie wyposażona biblioteka z 12 stanowiskowym ICIM, stanowiąca aktywne centrum działań profilaktyczno – wychowawczych. Działa świetlica, jest miejsce zabaw na deszcz wyposażone w suchy basen z piłeczkami, klocki piankowe i magiczny dywan.  Uczniowie mogą skorzystać z obiadów dowożonych do szkoły przez firmę kateringową. Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka szkolna, działa też gabinet stomatologiczny. Przy szkole jest boisko Orlik – piłkarskie ze sztuczną trawą i wielofunkcyjne oraz plac zabaw dla najmłodszych. Duże przerwy uczniowie mogą spędzać na dziedzińcu przed szkołą.  Zajęcia lekcyjne dla uczniów  I etapu edukacyjnego odbywają się w oddzielnym segmencie, są też oddziały przedszkolne.

Mottem pracy dydaktyczno – wychowawczej, zawartym w koncepcji pracy szkoły jest „Nie każdy musi być matematykiem, biologiem, inżynierem czy lekarzem, ale każdy dla dobra swojego i innych musi być człowiekiem.” (W.E. Papis: Życie i miłość). Wysoko wykwalifikowana, doświadczona  kadra pedagogiczna szkoły dba o wszechstronny rozwój uczniów, procesy dydaktyczne organizuje tak, aby umożliwić każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości. Szkoła od lat utrzymuje równy i wysoki poziom wyników na sprawdzianie po klasie szóstej, a także egzaminie po klasie ósmej.

Uczniowie z powodzeniem uczestniczą w konkursach zewnętrznych: Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, konkursie Złota Żabka i Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, a także konkursach artystycznych. Szkoła może poszczycić się finalistami i laureatami  WKM, WKP i WKJP. Dwoje uczniów reprezentowało Wielkopolskę w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Legnicy. Nad harmonijnym rozwojem psychicznym dzieci czuwają pedagodzy,  nauczyciele terapeuci i logopedzi. Stałym elementem pracy jest organizacja konkursów  O Tytuł Mistrza, wybór  Wybitnego Absolwenta, oraz badania edukacyjne w postaci próbnych testów klas IV-VIII i OBUT. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze wspomagające uczniów z trudnościami w nauce oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia i umiejętności uczniów.  Szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Alternatywą dla telewizji i  komputera są koła przedmiotowe i zainteresowań m. in. Koło Gier Strategicznych, Kółko Brydżowe, Kółko Kulinarne, Klub Młodego Przyrodnika, gromada zuchowa Niezapominajki. Uczniowie mogą rozwiajc swoje zainteresowania teatralne, uczestniczyc w zajeciach jogi i zumby. Wizytówką szkoły jest  Zespół Wokalno – Taneczny „Tralalinki” oraz Uczniowski Klub Sportowy hokej na trawie Swarzek  Propagowaniu zdrowego stylu życia służą rajdy piesze, Zielone Szkoły, organizacja półkolonii I zimowiska. Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych uzupełniają zajęcia prowadzone na terenie szkoły przez firmy zewnętrzne.  Od ponad dziesięciu lat szkoła organizuje zajęcia nauki jazdy na nartach na Malcie. Szkoła uczestniczy w projektach: „Owoce i warzywa”, „Mleko w szkole”, „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”, „Przyjaciele Zippiego”,  „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Super wiewiórka, przyjaciółka Oli i Kuby”. Doskonaleniu umiejętności językowych dzieci służy udział w projekcie Adore My Origin, Korespondencja z Królową Elżbietą II, nauka słówek z wykorzystaniem programu Insta.Ling i organizacja warsztatów językowych w Londynie.  

Szkoła dwukrotnie realizowała program COMENIUS – wielostronne partnerskie projekty szkół, a takze realizuje poogram Erasmus Plus, dzięki któremu uczniowie mogą odbywać lekcje z nauczycielami zaprzyjaźnionych zagranicznych szkół. Nauczyciele realizują równiesz projekty miedzynarodowe projekty edukacyjne za pośrednictwem platformy eTwinning. Edukacja muzyczna w I etapie edukacyjnym wzbogacona jest o naukę gry na flażolecie, uczniowie corocznie biorą udział w koncercie „Śladami Trzech Króli” w katedrze poznańskiej.  W szkole dba się o rozwój sportowy dzieci poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, udział w programie Mały Mistrz, prowadzenie zajęć metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, realizację innowacji pedagogicznej „TCHOUKBALL – nowe oblicze gier zespołowych,  sport bez kontuzji, zabawa bez przerwy”, udział w programie VW Mini Handball i w Akademii Siatkówki, a także rozgrywkach sportowych SZS.  W roku szkolnym 2014/2015 szkoła zajęła II miejsce we współzawodnictwie XVI POWIATOWYCH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ i uzyskała Tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły w powiecie poznańskim. Uspołecznieniu dzieci i przygotowaniu ich do pełnienia ról społecznych służy działalność Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego, a także realizacja projektów „Mój Młodszy Kolega”, „Pieniny”,  organizacja Eko Biegu, Tygodnia Projektowego, Koncertu Dziecko Potrafi, Biegu Integracyjnego, Dnia Patrona. W ramach współpracy ze środowiskiem uczniowie przygotowują Wieczór Piosenki Biesiadnej, Koncert dla Chorych. Ważną rolę w zaspakajaniu potrzeb uczniów pełną projekty Mistrzowie Kodowania – nauka programowania w Scratchu, Biblioteka Przyjazna Uczniowi, Uwolnij Książkę, konkurs „Książki naszych marzeń”. O dobrej pracy wychowawczej szkoły świadczy aktywny udział uczniów w licznych akcjach charytatywnych:  Zeszycik”, „Podziel się z innymi”, zbiórka nakrętek „Zakręcona akcja”, „Podziel się dżemikiem” – zbiórka żywności dla Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnionych w Wierzenicy, świąteczna zbiórka darów dla Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, świąteczna zbiórka darów dla Rodaków we Lwowie, udział w akcji Góra Grosza, WOŚP, zbiórce darów na schronisko dla zwierząt w Skałowie. Ponad trzy lata trwa  współpraca z Fundacją Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru – zbiórka przyborów szkolnych dla tamtejszych dzieci, organizacja kiermaszu na ich rzecz. Odbywają się spotkania z wolontariuszkami połączone z multimedialną prelekcją o działalności Fundacji na Madagaskarze. Szkoła współpracuje z Fundacją Redemptoris Missio organizując zbiórki:  „Puszka dla maluszka”, „Opatrunek na ratunek”, „Mydło dla Afryki”. Ważnym elementem pracy wychowawczo – profilaktycznej jest propagowanie  zdrowego stylu życia, objęcie klas  cyklem spotkań z dietetykiem, coroczna akcja „Wiem co jem, zdrowo się odżywiam”, udział w rajdzie rowerowym „Cały Swarzędz na rowery”, realizacja programu profilaktyczno-zdrowotnego „Wielkopolska Onkologia” wzbogaconego szkoleniami dla nauczycieli. Wszyscy kończący szkołę uczniowie są przygotowani do udzielania pierwszej pomocy  w ramach programów „Wiem jak ratować życie” i „Ratujemy i umiemy ratować”. We współpracy z RR szkoła realizuje Program Promocji Pozytywnych Emocji – opracowany przez rodziców  podczas realizacji projektu unijnego Szkoła Współpracy  – Rodzice i Uczniowie Kapitałem Społecznym Nowoczesnej Szkoły. W 2009 r. w szkole został wdrożony System Zarządzania Jakością  ISO 9001-2008. Szkoła może poszczycić się certyfikatami:  Szkoły bez przemocy, Szkoły z klasą, Kreatywnej Szkoły, Biblioteki Przyjaznej Uczniowi. W 2015 roku zdobyła Certyfikat Jakości Kształcenia Języków w V Edycji Programu Insta. Ling.

Dyrektor szkoły: Jolanta Nowacka.
Wicedyrektor: Elwira Socha.
Wicedyrektor: Ewa lewicka.

W celu umówienia spotkania z dyrekcją szkoły, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem 61 8175 303 

adres:

os. Macieja Mielżyńskiego 3a 

62-020 Swarzędz 

nip:

777-18-04-929

regon:

​​​​​​​630151866

Skip to content