HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH I SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/20221

z uwagi na sytuację epidemiologiczną plan dyżurów uległ zmianie. Prosimy o bezpośredni kontakt z nauczycielem. Zebrania z rodzicami odbywają sie w formie on-line, z wykorzystaniem aplikacji Teams.