Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu nawiązała współpracę z fundacją DBAM O MÓJ ZASIĘG, która zajmuje się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie. 

Spieszymy z bardzo dobrą wiadomością: dnia 22 września (środa) w ramach w/w projektu realizowany będzie bezpłatny webinar dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wykład dla młodzieży (uczniowie od 4 do 8 klasy): 22 września godzina 17:00 – 18:00

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/mlodziez…

Wykład dla rodziców i nauczycieli: 22 września godzina 19:00 – 20:30

https://fundacjadbamomojzasieg.clickmeeting.com/mlodziez…

Platforma Clickmeeting serdecznie zapraszamy oczekując sporej frekwencji.

Skip to content