Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Europe Day

9 maja jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie- Dzień Europy. W tym dniu przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.

Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Z tej okazji w naszej szkole w klasach młodszych zostały przeprowadzone lekcje związane z Unią Europejską- jej symbolami, państwami członkowskimi, celami i zasadami działania Unii Europejskiej.

Nauczyciele wykorzystali zasoby dostępne w serwisie międzynarodowym UE. Przypomnijmy, że Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, a także Słowacją, Słowenią i z Węgrami. Było to największe w historii rozszerzenie UE.

Spróbuj swoich sił 🙂

https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl

Skip to content