Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Oddział Przedszkolny

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

23 kwietnia 2024r. godzina 17:00 hol szkoły

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych zostanie powieszona przy wejściu do szkoły w dniu 10 maja o godzinie 12:00.

Od 10 do 17 maja należy złożyć pisemne potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w sekretariacie.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

22 kwietnia 2024 r. rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. W naszej szkole oprócz klas pierwszych planowany jest także jeden oddział przedszkolny (pracujący zgodnie z planem pracy i dniami wolnymi szkoły).

W załącznikach poniżej znajdują się wszystkie informacje dotyczące zasad oraz harmonogramu rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz na rok szkolny 2024/2025.

Link do naboru elektronicznego:

https://nabor.pcss.pl/swarzedz

UWAGA! Rodzice chcący zapisać dziecko do naszej szkoły, do „zerówki” muszą dokonać zapisu wybierając panel przedszkole, następnie oddział przedszkolny SP5

Zapis dokonany przez kafelek Szkoła Podstawowa, będzie oznaczał zapis dziecka do klasy pierwszej

Do pobrania:

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych

Kryteria do przedszkoli – uchwała Rady Miejskiej

Kryteria do szkół podstawowych – uchwała Rady Miejskiej

Terminy rekrutacji – zarządzenie Burmistrza

źródło: UMiG Swarzędz.

Skip to content