Organizacja egzaminu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna: https://www.oke.poznan.pl/ Centralna Komisja Egzaminacyjna: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ Organizacja egzaminów Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę … Czytaj dalej Organizacja egzaminu