Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Doradztwo zawodowe

Projekt Mój zawód- moja przyszłość

W ramach doradztwa zawodowego, nasza szkoła uczestniczy w projekcie Mój zawód- moja przyszłość.

Mój zawód – moja przyszłość

Projekt „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” adresowany jest dla uczniów VII klas szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz oraz dla ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli i szkolnych pedagogów.

Celem Projektu jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz.

Organizatorami programu „Mój zawód – moja przyszłość” są Gmina Swarzędz w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim. Obecnie projekt jest zawieszony z uwagi na covid 19.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Profil ogólny

W ramach profilu ogólnego projektu, w poszczególnych klasach przewidziane są zajęcia dydaktyczne z zakresu doradztwa zawodowego, a w godzinach pozalekcyjnych odbywać się mają dyżury doradców zawodowych. Zajęcia te poprowadzą specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profil skierowany jest do wszystkich uczniów objętych projektem.

Profil zawodowy

Skierowany jest do uczniów zakwalifikowanych do projektu w drodze rekrutacji. Wezmą oni udział w warsztatach zawodowych, warsztatach przedmiotowych, wizytach studyjnych w zakładach pracy i na wyższych uczelniach. Uczniowie będą mogli dokonać wyboru warsztatów zawodowych w takich specjalnościach jak: informatyka, ekonomia, logistyka, hotelarstwo, gastronomia, energetyka odnawialna, mechatronika, automatyka przemysłowa. Ponadto odbędą się warsztaty przedmiotowe: humanistyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i policyjne. Zajęcia warsztatowe będą doskonałym sposobem na sprawdzenie, czy dany zawód odpowiada na oczekiwania ucznia.

KORZYŚCI DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW

Dla rodziców i opiekunów uczniów Projekt przewiduje wykłady na temat metod wspierania swoich dzieci w wyborze kolejnej szkoły.

DLA NAUCZYCIELI I SZKOLNYCH PEDAGOGÓW

Odbędą się dwa seminaria szkoleniowe oraz przez cały okres trwania projektu, raz w roku zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu wsparcia uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu.Doradztwo zawodowe w naszej szkole

Doradztwo zawodowe w naszej szkole prowadzone jest w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ,) który określa wszystkie szkolne działania podejmowane w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku dalszego kształcenia. 

Treści wchodzące w zakres doradztwa zawodowe realizowane są: 

  • na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (np. rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, orientacja zawodowa na lekcjach przedmiotowych), 
  • na lekcjach doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII. 

Uczniowie w trakcie nauki mogą poszerzyć swoją wiedzę w 4 obszarach: 

  1. Poznawanie siebie i własnych zasobów 
  1. Świat zawodów i rynek pracy. 
  1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. 
  1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. 

Lekcje doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII prowadzone są w oparciu o Program Doradztwa Zawodowego zawarty w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego 

Nauczycielem doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII jest Anna Sikorska. 

Z Panią Anią można skonsultować się przez e-dziennik, mailowo pod adresem: a.sikorska@sp5szkola.pl lub osobiście w terminie konsultacji – w co drugą środę, w godz. 8:55-9:55 (po uprzednim mailowym umówieniu się).  

O co chodzi w doradztwie zawodowym? 

Ósmoklasisto, Ósmoklasistko! 

W wyborze szkoły ponadpodstawowej pomoże Ci „Multimedialny przewodnik ósmoklasisty” wydany przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży 

https://www.cdzdm.pl/PL-H669

Najważniejsze informacje znajdziesz też na poniższych stronach internetowych ⬇️ 

O SZKOŁACH 

Seria wideo o typach szkół ponadpodstawowych, które masz do wyboru: 

Oferta szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim: 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych: 

www.waszaedukacja.pl  

Targi Edukacyjne w Poznaniu: 

https://edukacja.mtp.pl/pl

O ZAWODACH 

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego: 

https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

Lista zawodów w Technikach i Branżowych Szkołach I Stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej: 

https://www.cdzdm.pl/PL-H147/zawody.html

Mapa Karier, czyli interaktywne miasto zawodów, opisy ponad 700 profesji oraz Filtr Preferencji: 

http://www.mapakarier.org 

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

O REKRUTACJI 

Zasady i terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim: 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html

Kalkulator punktów rekrutacyjnych  

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

WAŻNE INSTYTUCJE 

Kuratorium Oświaty 

https://ko.poznan.pl/

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży 

www.cdzdm.pl 

A jeśli czujesz, że potrzebujesz indywidualnego wsparcia, tu umówisz się na bezpłatną konsultację z doradcą zawodowym (ważne: termin warto rezerwować z dużym wyprzedzeniem): 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu 

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego 

https://cwrkdiz.poznan.pl/

Anioły Edukacji 

http://aniolyedukacji.org.pl/ 

Pamiętaj, że dobry wybór, to wybór, który podejmujesz w zgodzie z sobą 🙂 

Powodzenia! 

Mapa karier

Jak pomóc nastolatkom zaplanować karierę? Czy jeden pomysł na zawód to dobre rozwiązanie wobec szalonego tempa zmian na rynku pracy i postępu technologicznego? To pytania, które stoją za pomysłem stworzenia Mapy Karier. Z jej pomocą można odkryć, lepiej poznać i porównać setki zawodów oraz przekonać się, jak wygląda droga od szkoły podstawowej do ich wykonywania. Zgodnie z nową podstawą programową chcemy ułatwić nauczycielom prowadzenie w szkole atrakcyjnych zajęć, podczas których będą oni rozmawiać z uczniami o zawodach, kwalifikacjach, możliwościach ich zdobycia oraz potrzebach rynku pracy. Mapa Karier zachęca do otwartego, nieskrępowanego myślenia o przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Do dyspozycji użytkowników są dwa tryby pracy z Mapą: Miasto Zawodów oraz Ścieżki Kariery. Pierwszy zachęca do poszukiwania zawodów na specjalnie zbudowanej do tego celu mapie miasta (i okolic) zawierającej wypełnione pracownikami budynki. Można łatwo sprawdzić, jakie zawody spotyka się np. w banku. Drugi pozwala na przeglądanie wszystkich zasobów Mapy w widoku listy. A wszystko to wzbogacone o scenariusze lekcji, inspiracje i blog. Więcej na: mapakarier.org.


Skip to content