Projekt Mój zawód- moja przyszłość

Program doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 5 im.prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

DORADZTWO_ZAWODOWE_Program.pdf

W ramach doradztwa zawodowego, nasza szkoła uczestniczy w projekcie Mój zawód- moja przyszłość.

Mój zawód – moja przyszłość

Projekt „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” adresowany jest dla uczniów II klas gimnazjów oraz VII klas szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz oraz dla ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli i szkolnych pedagogów.

Celem Projektu jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz.

Organizatorami programu „Mój zawód – moja przyszłość” są Gmina Swarzędz w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Profil ogólny

W ramach profilu ogólnego projektu, w poszczególnych klasach przewidziane są zajęcia dydaktyczne z zakresu doradztwa zawodowego, a w godzinach pozalekcyjnych odbywać się mają dyżury doradców zawodowych. Zajęcia te poprowadzą specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profil skierowany jest do wszystkich uczniów objętych projektem.

Profil zawodowy

Skierowany jest do uczniów zakwalifikowanych do projektu w drodze rekrutacji. Wezmą oni udział w warsztatach zawodowych, warsztatach przedmiotowych, wizytach studyjnych w zakładach pracy i na wyższych uczelniach. Uczniowie będą mogli dokonać wyboru warsztatów zawodowych w takich specjalnościach jak: informatyka, ekonomia, logistyka, hotelarstwo, gastronomia, energetyka odnawialna, mechatronika, automatyka przemysłowa. Ponadto odbędą się warsztaty przedmiotowe: humanistyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i policyjne. Zajęcia warsztatowe będą doskonałym sposobem na sprawdzenie, czy dany zawód odpowiada na oczekiwania ucznia.

KORZYŚCI DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW

Dla rodziców i opiekunów uczniów Projekt przewiduje wykłady na temat metod wspierania swoich dzieci w wyborze kolejnej szkoły.

DLA NAUCZYCIELI I SZKOLNYCH PEDAGOGÓW

Odbędą się dwa seminaria szkoleniowe oraz przez cały okres trwania projektu, raz w roku zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu wsparcia uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu.Mapa karier

Jak pomóc nastolatkom zaplanować karierę? Czy jeden pomysł na zawód to dobre rozwiązanie wobec szalonego tempa zmian na rynku pracy i postępu technologicznego? To pytania, które stoją za pomysłem stworzenia Mapy Karier. Z jej pomocą można odkryć, lepiej poznać i porównać setki zawodów oraz przekonać się, jak wygląda droga od szkoły podstawowej do ich wykonywania. Zgodnie z nową podstawą programową chcemy ułatwić nauczycielom prowadzenie w szkole atrakcyjnych zajęć, podczas których będą oni rozmawiać z uczniami o zawodach, kwalifikacjach, możliwościach ich zdobycia oraz potrzebach rynku pracy. Mapa Karier zachęca do otwartego, nieskrępowanego myślenia o przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Do dyspozycji użytkowników są dwa tryby pracy z Mapą: Miasto Zawodów oraz Ścieżki Kariery. Pierwszy zachęca do poszukiwania zawodów na specjalnie zbudowanej do tego celu mapie miasta (i okolic) zawierającej wypełnione pracownikami budynki. Można łatwo sprawdzić, jakie zawody spotyka się np. w banku. Drugi pozwala na przeglądanie wszystkich zasobów Mapy w widoku listy. A wszystko to wzbogacone o scenariusze lekcji, inspiracje i blog. Więcej na: mapakarier.org.