Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu nawiązała współpracę z fundacją DBAM O MÓJ ZASIĘG, która zajmuje się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie.  Spieszymy […]

Międzynarodowy Projekt Emocja

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. W naszej szkole projekt realizuje pani Dominika Leczykiewicz- Kapała oraz klasa IIE CELE OGÓLNE PROJEKTU: Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rozbudzanie w dzieciach […]

Nauka gry na flażolecie

Na przełomie XVIII i XIX wieku flażolet był tak bardzo popularny na ziemiach polskich, że nazywano go „flecikiem polskim”. Z tych czasów znana jest postać profesora Józefa Niedzielskiego, który w latach 1821-1836 wydał drukiem co najmniej 11 prac na flecik polski, w tym szkołę gry, fragmenty arii operowych i tańce polskie. Uczniowie naszej szkoły mogą […]

Korespondencja z Królową Elżbietą

inicjatywy p. Marty Dobrowolskiej – nauczyciela j. angielskiego  – dzieci uczące się w klasach 1-3 od 2013 roku prowadzą korespondencję z Rodziną Królewską. Uczniowie  wysyłają listy, kartki urodzinowe i świąteczne, ćwicząc przy tej okazji umiejętności przedmiotowe: – układają pytania, używając zróżnicowanych zwrotów językowych typu: Whats your favourite…, Do you like…, How many…have you got? – poznają […]

Insta.ling

Projekt nauki słówek Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. U podstaw metody leży teoria nauczania wielozmysłowego (sensorycznego) – teoria inteligencji wielorakich, tzn. każdy uczeń może znaleźć w tej metodzie, coś odpowiedniego dla swojego stylu uczenia się, gdyż nauka następuję wielozmysłowo – jest w nią zaangażowany wzrok, słuch i […]

Uczeń uczy ucznia

1. Mieszko I – pierwszy władca Polan, Dobrawa, przyjęcie chrztu w 966 roku. Uczniowie klasy 8d Michalina i Marcel Kwaśniewscy oraz Maja Tomyślak pod kierownictwem nauczyciela historii pani Aleksandry Biedziak przygotowali i przeprowadzili lekcję dla uczniów klasy 2b i 0b. Byli przebrani w dawne kostiumy, opowiadali o  Mieszku I i jego żonie Dobrawie oraz o […]

Endangered animals in my country

Zakończyliśmy nasz roczny projekt eTwinning pt:” Endangered animals in my country”. W projekcie brały udział szkoły z Turcji, Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Litwy, Jordanii. 30 nauczycieli wraz z uczniami dzieliło się wspaniałymi pomysłami na lekcje o zagrożonych gatunkach. Z naszej szkoły udział wzięły: p. Ewa Wieczorek, p. Jolanta Nowacka oraz p. Marta Dobrowolska wraz z […]

Zakończenie zajęć SKS z Taekwondo olimpijskiego

Zakończyliśmy I etap zajęć SKS z Taekwondo olimpijskiego- uczestnicy otrzymali koszulki i pamiątkowe dyplomy. Teraz życzymy dużo wypoczynku, nie zapominajcie o rozciąganiu 🙂 do zobaczenie we wrześniu. Koordynator projektu- Agnieszka Scheffler

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Mamy przyjemność poinformować Was, Drodzy Uczniowie i Rodzice, że nasza szkoła dołączyła do projektu pt. „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”. Technologie, które wykorzystujemy nie są ani dobre, ani złe. Mogą być po prostu właściwie, a czasami niewłaściwie wykorzystane. Ufamy, że udział w projekcie sprawi, że lepiej będziemy odnajdywać się w nowym cyfrowym świecie. Projekt będzie realizowany od […]

Europe Day

9 maja jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie- Dzień Europy. W tym dniu przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł […]