Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

W 2021 roku Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada na 29 września (środa). Ogólnopolski Dzień Głośnego czytania to jedno z tych wydarzeń w kalendarzu świąt nietypowych, które są zarówno przyjemne jak i pożyteczne.Inicjatywa  powstała w Polskiej Izbie Książki w 2001 roku. Na Patronkę tego święta  wybrano Janinę Porazińską, wybitną pisarkę, która wiele swoich książek napisała z […]

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu nawiązała współpracę z fundacją DBAM O MÓJ ZASIĘG, która zajmuje się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie.  Spieszymy […]

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Przed nami nowy rok szkolny – czas inspirującej pracy z uczniami, ale też poszerzania własnych horyzontów. Mamy nadzieję, że wracają Państwo do szkół wypoczęci i gotowi na nowe wyzwania. W Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) chcielibyśmy towarzyszyć Wam aż do następnych wakacji, dlatego przygotowaliśmy wiele nowości: materiały edukacyjne (w tym scenariusze lekcji), poradniki dot. bezpiecznego korzystania […]

Międzynarodowy Projekt Emocja

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. W naszej szkole projekt realizuje pani Dominika Leczykiewicz- Kapała oraz klasa IIE CELE OGÓLNE PROJEKTU: Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rozbudzanie w dzieciach […]

Bezpłatne zajęcia z koszykówki dla uczniów

Szanowni Państwo Kolejny rok na mocy umowy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Swarzędz, Polskim Związkiem Koszykówki, Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Swarzędz w naszej gminie działać będą dwa Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki tzw. SMOKi.   Projekt ten jest skierowany do dziewczynek z klas I-IV i jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy […]

Warsztaty flażoletowe

Szanowni Państwo, 23 i 24 października 2021 r. Ośrodek Kultury w Swarzędzu zorganizuje weekendowe warsztaty flażoletowe pn. „Flet 6-otworowy w muzyce górali żywieckich”. Partnerem warsztatów jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.           Zajęcia adresowane będą do osób grających na flażoletach: muzyków-amatorów, uczniów, nauczycieli muzyki oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także animatorów amatorskiego ruchu muzycznego.           Warsztaty […]

Nauka gry na flażolecie

Na przełomie XVIII i XIX wieku flażolet był tak bardzo popularny na ziemiach polskich, że nazywano go „flecikiem polskim”. Z tych czasów znana jest postać profesora Józefa Niedzielskiego, który w latach 1821-1836 wydał drukiem co najmniej 11 prac na flecik polski, w tym szkołę gry, fragmenty arii operowych i tańce polskie. Uczniowie naszej szkoły mogą […]

Korespondencja z Królową Elżbietą

inicjatywy p. Marty Dobrowolskiej – nauczyciela j. angielskiego  – dzieci uczące się w klasach 1-3 od 2013 roku prowadzą korespondencję z Rodziną Królewską. Uczniowie  wysyłają listy, kartki urodzinowe i świąteczne, ćwicząc przy tej okazji umiejętności przedmiotowe: – układają pytania, używając zróżnicowanych zwrotów językowych typu: Whats your favourite…, Do you like…, How many…have you got? – poznają […]

Insta.ling

Projekt nauki słówek Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. U podstaw metody leży teoria nauczania wielozmysłowego (sensorycznego) – teoria inteligencji wielorakich, tzn. każdy uczeń może znaleźć w tej metodzie, coś odpowiedniego dla swojego stylu uczenia się, gdyż nauka następuję wielozmysłowo – jest w nią zaangażowany wzrok, słuch i […]

Uczeń uczy ucznia

1. Mieszko I – pierwszy władca Polan, Dobrawa, przyjęcie chrztu w 966 roku. Uczniowie klasy 8d Michalina i Marcel Kwaśniewscy oraz Maja Tomyślak pod kierownictwem nauczyciela historii pani Aleksandry Biedziak przygotowali i przeprowadzili lekcję dla uczniów klasy 2b i 0b. Byli przebrani w dawne kostiumy, opowiadali o  Mieszku I i jego żonie Dobrawie oraz o […]