Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 do klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego naszej szkoły

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I oraz oddziału przedszkolnego odbywać się będą drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Rekrutacja.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 9 MARCA ORAZ 14 MARCA SEKRETARIAT BEDZIE CZYNNY W GODZINACH 10.00-18.00, ABY UMOŻLIWIĆ PAŃSTWU SKŁADANIE WNIOSKÓW W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH. Rodzice będą mogli również zapoznać się z ofertą naszej szkoły.

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła ponownie zajęła wysokie miejsce w rankingu szkół podstawowych

Skip to content