Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Pasowanie uczniów klas pierwszych
na czytelników biblioteki  szkolnej.

W dniach 15 i 16   lutego 2023 r. uczniowie klasy:  Ia, Ib,  Ic i Id zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Głównym celem  uroczystości było zachęcenie pierwszoklasistów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek i rozwijania umiejętności czytelniczych.

Tegoroczna uroczystość związana była z tematem przyrodniczym pt. ,,Przyroda wokół nas” nawiązującym do patrona naszej szkoły prof. Adama Wodziczki i  jubileuszu 30-lecia szkoły.

Zanim uczniowie zostali pasowani na czytelników, uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych,
na których poznali zasady korzystania z wypożyczalni  i czytelni oraz otrzymali zadania
do wykonania na uroczystość.

W dniu  oficjalnego przyjęcia  pierwszoklasistów do grona  czytelników,  dzieci przebrane
za  zwierzęta leśne, zaprezentowały przygotowane zadania: piosenka, wierszyki oraz krótkie przedstawienie dotyczące przyrody i ochrony środowiska.

Uczniowie mieli również  możliwość rozwiązania krzyżówki przyrodniczej, której hasłem było imię i nazwisko patrona  szkoły.

Po części artystycznej dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie czytelnika, a następnie Pani Dyrektor Jolanta Nowacka dokonała aktu pasowania.

Na zakończenie spotkania uczniowie klas pierwszych otrzymali miłe upominki:
zakładki do książki przygotowane przez  uczniów ze świetlicy szkolnej wraz z wychowawcami oraz linijki, krzewy i słodycze sfinansowane przez Radę Rodziców, a także książki 
pt.  ,,Pierwsze abecadło” ufundowane przez Instytut Książki.

Po uroczystości pasowania wielkim przeżyciem dla dzieci było wspólne sadzenie  krzewów przy szkole i wypożyczenie pierwszej książki z biblioteki szkolnej.

Nauczyciel bibliotekarze:

Grażyna Beranek; Joanna Grzempa – Stolpe

Skip to content