Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

STWÓRZ Z NAMI ZDROWE I PRZYJAZNE MIASTO

Szanowni Państwo,

Ostatnie lata przynoszą dynamiczne i zaskakujące zmiany. Skutkują one koniecznością opracowania i wdrożenia nowoczesnego modelu miasta odpornego na kryzysy i zagrożenia.

Służy temu realizowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, we współpracy z naszym Urzędem, projekt Narodowego Centrum Nauki pt. „Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)”. Weź udział w ankiecie (http://miastoodpornenastres.pl/ankieta/), dostępnej także pod adresem www.miastoodpornenastres.amu.edu.pl

Pomóż nam poznać potrzeby, priorytety i obawy mieszkańców by stworzyć zdrowe, bezpieczne, przyjazne i atrakcyjne środowisko życia w mieście.

Po wypełnieniu ankiety, zapraszamy również do udziału w całkowicie bezpiecznych i nieinwazyjnych badań poziomu kortyzolu (hormonu stresu) w organizmie (badania fizjologiczne). Wyniki tych badań pozwolą ustalić poziom stresu, jakiemu ulegają mieszkańcy miasta, a następnie zaplanować przestrzeń miejską przyjazną dla Mieszkańców. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.miastoodpornenastres.amu.edu.pl  

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu miasta odpornego na stres spowodowany epidemią na podstawie doświadczeń wynikających z COVID-19. Model ten opierać się będzie na zaproponowaniu sposobów radzenia sobie mieszkańców ze stresem spowodowanym pandemią (coping strategies) poprzez, 1) łagodzenie niekorzystnych skutków pandemii dla miast (mitigation), 2) zmniejszenie podatności systemu miasta na stres spowodowany pandemią, tworząc mieszkańcom zdrowe, bezpieczne warunki życia i obsługi (reconstructing), (3) dopasowanie struktury miasta do potrzeb i oczekiwań mieszkańców (governance), a przez to (4) uzdrowienie (recovery) i uodpornienie  miasta (city resilience) na  niekorzystne skutki tej i przyszłych pandemii.  

W ramach tego projektu, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Swarzędz, przeprowadzamy badania ankietowe z mieszkańcami Poznania, Swarzędza i Puszczykowa. Informacja o ankiecie i powiązanych z nią pogłębionych badaniach promowana była na stronie Internetowej Urzędu.  

Z wyrazami szacunku, 

Prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska 

(koordynator projektu)

Skip to content