Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

O PROGRAMIE:

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podastawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 233.100zł. W ramach tej kwoty:

-stworzyliśmy w pełni wyposażoną salę techniczno-gastronomiczną

-zakupiliśmy Drukarkę 3D Skrinter .Dzięki niej w łatwy sposób wydrukujecie swoje pierwsze trójwymiarowe modele. Podsiada intuicyjny interfejs, jest gotowa do pracy po rozpakowaniu, zdalny podgląd wydruku, zintegrowany slicer oraz łączy się z WiFi. Pole robocze: 20 x 20 x 18 cm

-zakupiliśmy 10 x Filamenty PLA, Skrimarket czyli obszerną bibliotekę gotowych do druku modeli 3D, która dzięki integracji z 3D Skrinter pozwoli Wam drukować tysiące edukacyjnych modeli 3D.

-zakupiliśmy Creator i 3D Playground -zostańcie mistrzami modelowania 3D z Creatorem i 3D Playground niezależnie od tego czy lekcja odbywa się w szkole, czy zdalnie! W Creatorze znajdziecie odwzorowanie klocków SkriKit i wiele dodatkowych części konstrukcyjnych. Kątownik, śruba, nakrętka? To wszystko możecie dowolnie ze sobą zestawiać w tym wirtualnym kreatorze konstrukcji zintegrowanym z drukarka 3D Skrinter!.Dzięki 3D Playground nauczycie się podstaw modelowania w przestrzeni 3D. Podobieństwo do popularnej gry komputerowej sprawi, że uczniowie je pokochają! Narzędzie zintegrowane jest z drukarką 3D Skrinter.

 – zakupiliśmy Skriware Academy

  • ​Wszystko czego potrzebuje nauczyciel, aby przygotować się do fascynującej lekcji rozwijając jednocześnie kompetencje cyfrowe i metodologiczne, znajduje się w Skriware Academy:
  • 24 e-kursy z zakresu nowoczesnych technologii, nauczania zdalnego i metodologii STEAM
  • 86 gotowych scenariuszy lekcji na: matematykę, fizykę, przyrodę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne – zgodne z podstawą programową,
  • 86 prezentacji multimedialnych dla uczniów,
  • karty pracy dla uczniów,
  • zintegrowana z Microsoft Teams i Google Classroom.

ZAKUPILIŚMY MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE:

-zakupiliśmy zestaw ćwiczeń wspierających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku 6-10 lat. Wykorzystanie interaktywnego robota Photon i dołączonych pomocy dydaktycznych pomogą dzieciom zaangażować się w proponowane aktywności i ułatwią przyswajanie nowej wiedzy.

-moduł Ekologia zawiera dwa roboty Photon™, niezbędne akcesoria i 10 fascynujących scenariuszy przygotowanych w celu promowania edukacji ekologicznej wśród uczniów.

-moduł Fizyka 1.

-Interdyscyplinarny zestaw Photon Laboratorium Przyszłości powstał, by wprowadzić uczniów w świat nowoczesnych technologii. Został on zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Co ważne, możemy go wykorzystać przez cały okres nauki od pierwszych klas edukacji wczesnoszkolnej, aż po ostatnią klasę szkoły podstawowej.

źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Skip to content