Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Matematyka ekonomii

Szanowni Państwo,

Zwracamy się ze wstępnym zapytaniem, czy byliby Państwo zainteresowani pomocą w realizacji projektu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, polegającego na organizacji całkowicie darmowych kursów on-line, dedykowanych uczniom szkół podstawowych?

W chwili obecnej proponujemy kurs „Matematyka Ekonomii”, którego głównym celem jest rozwój wiedzy i kompetencji uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych i finansowych, wraz z elementami makroekonomii na bazie opracowanego nowatorskiego programu dydaktycznego. Kurs jest podzielony na dwa moduły tematyczne:

  1. Tajniki statystyki (9h lekcyjnych) – analiza danych statystycznych; błędy, jakie występują na etapie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych; podstawowe miary statystyczne (średnia, mediana, odchylenie standardowe); wizualizacja danych (wykresy).
  2. Zagadnienia finansowe (9h lekcyjnych) – nasze potrzeby finansowe i rola rynków finansowych w ich zaspokajaniu; umiejętne oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy; zarządzanie budżetem domowym; ryzyko finansowe.

Zajęcia poprowadzi m.in. Pan profesor nadzwyczajny Tomasz Potocki, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, ekspert w zakresie rynków finansowych i finansów publicznych, laureat licznych nagród i wyróżnień (w tym Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie finansów).

Więcej informacji na temat proponowanego kursu, a także formularz zgłoszeniowy znaleźć można pod adresem: https://www.wne.uw.edu.pl/misja-wne/formularz-5

Kurs:

  • trwa cyklicznie w roku szkolnym 2022/2023 (harmonogramy dla nowych grup kursowych dodawane będą na bieżąco)
  • odbywa się w formule zdalnej, na platformie szkoleniowej WNE UW i obejmuje spotkania „na żywo” z Prowadzącym oraz pracę samodzielną na platformie
  • zainteresowane szkoły z Mazowsza zapraszamy również do odsłony stacjonarnej kursu, prosimy o kontakt mailowy celem ustalenia szczegółów
  • jest bezpłatny dla uczestników

Uczestnicy:

  • każda zainteresowana kursami osoba proszona będzie o wypełnienie indywidualnego formularza zgłoszeniowego
  • każdy uczestnik potrzebuje dostępu do komputera i Internetu
  • każdy uczestnik, który ukończy kurs, otrzyma imienny certyfikat
  • każdy uczestnik ma maksymalnie trzy dni (przed rozpoczęciem zajęć) na rezygnację z kursu

Z poważaniem

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
pokój 304

Skip to content