Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Ruszamy w świat z Erasmus plus

Szanowni Państwo,
W zeszłym roku nasza szkoła złożyła dwa wnioski o dofinansowanie w ramach unijnego programu Erasmus+. Z programu Erasmus + finansowane są różne przedsięwzięcia. My aplikowaliśmy o grant w ramach akcji współpracy szkół. Oba wniosku zostały zaakceptowane. Dzięki temu możemy sfinansować działania projektowe na terenie szkoły i w czasie wyjazdów zagranicznych uczniów naszej szkoły.
Pierwszy projekt ma tytuł „ Z tego , co mamy efektywnie korzystamy”.

Jego zadaniem jest promowanie zachowań ekologicznych i wzmocnienie świadomości zagrożenia środowiska naturalnego. Przy okazji realizacji zadań uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję i motywację do podnoszenia swoich kompetencji kluczowych. Do współpracy zaprosiliśmy dwie szkoły z Turcji (z Adany)i z Hiszpanii ( z Murcji). Do realizacji zadań programowych zaproszeni są nie tylko wszyscy uczniowie, ale i cała społeczność szkolna. Projekt trwa 17 miesięcy. W trakcie jego trwania przedstawiciele szkół spotkają się trzy razy: w czerwcu w Turcji, we wrześniu w Polsce i w kwietniu następnego roku w Hiszpanii. Grupy przedstawicieli liczyć będą po 12 uczniów i trzech nauczycieli. Wszystkie koszty pokryte będą z otrzymanego dofinansowania.

Nasza wizyta w szkole CRA Sierra de Pinares, Hiszpania

Drugi projekt ma tytuł: „ Różnorodność, która łączy” . Jego cele to: budowanie postaw szacunku i akceptacji do odmienności kulturowej i narodowej poprzez rozwijanie wrażliwości na kulturę i sztukę, Ma on zachęcać uczestników do poszerzania kompetencji językowych, rozwijać wśród młodzieży postawy tolerancji i otwarcia na różnorodność kulturową. W tym projekcie pracujemy ze szkołami z Włoch ( Recale) i Chorwacji (Hrvatska Kostajnica). Spotkania projektowe odbędą się : w Chorwacji w maju, we Włoszech we wrześniu i w Polsce w marcu następnego roku.


Od jutra 17 marca 2022r. zaczynamy proces rekrutacji 24 uczniów z klas siódmych na wyjazd do Turcji i Chorwacji. Na wyjazd do Turcji potrzebny będzie paszport. Z powodu dużych kolejek w urzędach zajmujących się wydawaniem paszportów, prosimy odpowiednio szybko zająć się załatwianiem formalności, jeśli dziecko starające się o wyjazd paszportu nie posiada. Kolejna grupa, jadąca do Włoch będzie rekrutowana wkrótce. Zainteresowanych uczniów i rodziców prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia do udziału w projekcie i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Karta-zgloszenia-dziecka-ErasmusPobierz

Poniżej kryteria wyboru uczniów do mobilności projektów.

Skip to content