Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

Stopień alarmowy BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i obowiązuje od 16 kwietnia od godz. 00:00 do 30 czerwca 2022 r. do godz. 23:59.

Prezes Rady Ministrów Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO. Zgodnie z wyjaśnieniem Kancelarii jest to działanie mające obecnie charakter wyłącznie prewencyjny. Decyzja o wprowadzeniu stopnia BRAVO jest związana z aktualną sytuacją na Ukrainie oraz związanym z nią wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej. W odniesieniu do szkół i placówek artystycznych (jak też pozostałych jednostek oświatowych), wprowadzenie stopnia BRAVO oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).

Oznacza to, że na teren Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu mogą wejść jedynie uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni) i pracownicy szkoły.

Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni. Należy się liczyć z możliwymi kontrolami dokonywanymi przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej.

Skip to content