Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

KONKURS PLASTYCZNY KARTKA WIELKANOCNA

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kartka Wielkanocna ”

Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej nr 5  im. Adama Wodziczki w Swarzędzu.

 1. Cele konkursu:

 a. rozwijanie kreatywności dzieci, poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,

 b. rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

2. Regulamin:

a. Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu im. Adama Wodziczki.

 b. Konkurs rozpoczyna się 28 marca 2022 r., a kończy 11 kwietnia 2022 roku.

 c. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  z klas 0-3 Zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki  z wykorzystaniem dowolnej techniki ( wyklejana, wydzierana, z wykorzystaniem dostępnych tkanin, papieru, cekinów, piór, itp.).

 d. Forma pracy może być przestrzenna .Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnoręcznie wykonanymi przez uczestników.

e. Prace można wykonać zarówno w domu, jak i w świetlicy szkolnej.

 f. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

 g. Prace będą oceniane pod względem: · trudności wykonania i pomysłowości, · wrażeń estetycznych (atrakcyjności, oryginalności), · samodzielności wykonania.

  h. Każda praca powinna być opatrzona trwale następującymi danymi  · Imię i nazwisko dziecka, · Klasa i wiek dziecka. Prace należy składać u wychowawców świetlicy klas 1-3 do dnia 11 kwietnia 2022 r.

 i. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze 3 prace w dwóch kategoriach wiekowych (dla „0” oraz 1-3), przyznając nagrody za I, II i III miejsce, oraz pamiątkowe dyplomy dla pozostałych uczestników.

 j. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 kwietnia  2022 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie – świetlica.

Skip to content