Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Od 1 marca br. w szkołach będą mogły być realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów. Środki w części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok 2022 zostaną więc zwiększone o 31 proc. Podział środków zostanie maksymalnie uproszczony. Wsparcie obejmie organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

W 2022 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 700 mln zł, które będą przeznaczone na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

  • 180 mln zł na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – środki planowane od 1 marca br. 
  • 520  mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych od września 2022 r. – środki planowane od 1 września br.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne zostaną zorganizowane zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, w tym również uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania potrzeby wsparcia swojego dziecka wychowawcy klasy.

Szczegóły dostępne są na stronie http://ko.poznan.pl

źródło: Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Skip to content