Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Czasopismo oświatowe „Trzy klucze”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
wielkopolskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Przekazuję na Państwa ręce trzeci numer magazynu dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, który – w nawiązaniu do artykułu wprowadzającego w poprzednim numerze – otrzymuje od teraz nowy tytuł: „Trzy Klucze”. Zmiana ma na celu odzwierciedlenie oraz ukazanie sedna, że kluczem wielkopolskiej oświaty jesteśmy my – triada: dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz nasze wspólne działanie: nauczanie, wychowanie, profilaktyka.

Podkreślam, że naszym celem jest, by magazyn dotarł do każdego dyrektora, nauczyciela i rodzica w Wielkopolsce; by stał się pewnego rodzaju pomostem wymiany myśli, doświadczeń, działań i inicjatyw. Otrzymujemy jednak sygnały, że magazyn nie dociera do nauczycieli czy rodziców. Dlatego ponawiam prośbę o przekazanie go wszystkim nauczycielom oraz rodzicom w Państwa przedszkolu, szkole, placówce, byśmy mieli szansę pójść jedną, wspólną drogą, prowadzącą do wzmocnienia wielkopolskiej oświaty.

Dziękuję za wszystkie nadesłane materiały i ponawiam zaproszenie do wspólnego wypełniania treściami stron, szczególnie w części „Co piszczy w…”; do dzielenia się tym, co wartościowe i dobre w Państwa lokalnych społecznościach. Chętnie będziemy o tym pisać, ponieważ wielkoPOLSKA oświata jest dobrem wspólnym nas wszystkich.

Gorąco zapraszam Państwa do lektury kolejnego numeru.

Z wyrazami szacunku
Robert Gaweł
Wielkopolski Kurator Oświaty

Skip to content