Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Aktualny stan epidemiczny w szkole

Uprzejmie informujemy o stwierdzeniu kolejnych przypadków koronawirusa w naszej szkole. Po konsultacji z pracownikami Sanepidu na kwarantannie przebywają aktualnie uczniowie klas: 2b, 2c, 3a, 3c, 4b, 4c, 4d oraz cześć dzieci z kontaktu ze świetlicy szkolnej

Data ostatniej aktualizacji: 8.02.2022r.

Wszyscy uczniowie wskazanych klas będą realizowali swoje zajęcia zgodnie z planem lekcji w formie nauczania zdalnego, za pośrednictwem platformy Teams. Przypominamy, że szczegóły dotyczące organizacji nauki zdalnej dostępne są na naszej stronie internetowej.

Przypominamy, że w takich sytuacjach uczniowie zaszczepieni lub po przechorowaniu koronawirusa mają ustanowiony nadzór epidemiczny (co oznacza, że po lekcjach zdalnych mogą opuszczać miejsce zamieszkania z zachowaniem ścisłego rygoru sanitarnego), natomiast uczniowie niezaszczepieni mają nałożoną ścisłą kwarantannę i zakaz opuszczania swojego miejsca zamieszkania. O długości kwarantanny i jej rodzaju decyduje inspektor sanitarny, między innymi na podstawie ostatniego dnia pobytu uczniów w szkole.

Uczniowie którzy nie są objęci kwarantanną mogą uczestniczyć w nauce zdalnej ze szkoły, po zgłoszeniu takiej potrzeby u wychowawcy klasy. W razie konieczności zostanie zorganizowana opieka świetlicowa lub przydzielenie do klasy równoległej.

Zgodnie z procedurą, o zaistniałych sytuacjach powiadomiony został organ prowadzący szkołę czyli Urząd Miasta i Gminy Swarzędz (Wydział Edukacji) oraz organ nadzorujący czyli Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Bardzo prosimy o stosowanie się do wytycznych epidemiologicznych w szkole i poza nią w związku ze zwiększeniem liczby zakażeń.

Apelujemy o pozostawienie dziecka z objawami przeziębienia w domu, szczególnie gdy istnieje podejrzenie że ktoś z rodziny może być zakażony.

Szkoła nie nakłada kwarantanny, a jedynie przekazuje informację aby usprawnić proces powiadamiania rodziców. Szkoła nie ma również wglądu w informacje o szczepieniu czy przechorowaniu dziecka.

Jolanta Nowacka, dyrektor szkoły.

SANEPID-kontakt mailowy:

psse.poznan@pis.gov.pl

higiena.dzieci@psse-poznan.pl

Kontakt telefoniczny:

Elżbieta Golec-Ładzińska, kierownik Higieny Dzieci i Młodzieży, tel. służbowy 665 479 792

Barbara Grochowiak, Zastępca PPiS w Poznaniu, tel. służbowy 504 464 731

tel. alarmowy 24 h – 609 794 690

Skip to content