Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Organizacja nauki 31.01-27.02.2022

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie 31 stycznia 2022 r. – 27 lutego 2022 r. wprowadza się naukę w formie zdalnej w klasach V-VIII.


Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-IV uczestniczą w zajęciach w formie stacjonarnej na terenie szkoły.
Uczniowie klas starszych V-VIII uczestniczą w zajęciach w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Teams.


Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w klasach 5-8 odbywają się formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nauczyciele sprawdzają frekwencję, którą odnotowują w dzienniku elektronicznym. Lekcje planowane są przez nauczyciela w kalendarzu. Każdorazowo nauczyciel rozpoczyna spotkanie z uczniami. W przypadku nieobecności nauczyciela i braku możliwości ustalenia zastępstwa lekcja zostaje usunięta z planu. Szczegóły nauki zdalnej określa regulamin udostępniony na naszej stronie internetowej.


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zaleca się kontakt z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego lub za pośrednictwem Teams. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość spotkania z nauczycielem na terenie szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego.


ŚWIETLICA – prowadzi zajęcia opiekuńcze bez zmian, stacjonarnie.

BIBLIOTEKA – pracuje bez zmian, realizując wypożyczenia i zwrot książek.

PSYCHOLOG, PEDAGOG, LOGOPEDA– nauczyciele specjaliści pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców na terenie szkoły, w godzinach dotychczasowej pracy.

Apelujemy o przestrzeganie wytycznych epidemiologicznych oraz zatrzymanie dziecka z objawami choroby w domu.

Jolanta Nowacka

Skip to content