Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

MUZYCZNE FERIE SP5

W ubiegłym, 2021 roku Gmina Swarzędz nawiązała kontakty ze znakomitymi muzykami ludowym z Beskidu Żywieckiego, którzy w dniach 23-24 października prowadzili warsztaty flażoletowe. Jeden z artystów – Przemysław Ficek jest także wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach. Jesienią tego roku Ośrodek Kultury w Swarzędzu planuje drugą edycję takich warsztatów flażoletowych.

Zajęcia muzyczne podczas ferii mają przybliżyć zainteresowanym uczennicom i uczniom piękno i żywiołowość polskiej muzyki góralskiej i zachęcić do uczestnictwa w jesiennych warsztatach z góralami.

Bezpłatne zajęcia odbywać się będą w sali 13, we wtorki i piątki podczas dwóch tygodni ferii, w godzinach 11:00-12:00 grupa 1 oraz w godzinach 12:00-13:00 grupa 2

Szczegóły-

Wojciech Wietrzyński

lwjkwietrzynski@gmail.com

telefon 508 897 341

Skip to content