Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Komunikat w sprawie organizacji nauki i opieki

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. wprowadzona zostaje nauka zdalna. Szczegóły organizacji zdalnego nauczania opisane są w zakładce „Nauczanie zdalne” udostępnionej na stronie internetowej naszej szkoły.

W czasie nauki zdalnej (20-22 grudnia 2021r. oraz 3-5 i 7 stycznia 2022r.) na wniosek rodziców możliwa jest organizacja zajęć zdalnych na terenie szkoły. Ponadto rodzice uczniów uczęszczających do klas oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w okresie przerwy świątecznej, mogą zwrócić się z wnioskiem o zorganizowanie  opieki świetlicowej. Prosimy wówczas o przesłanie wniosku do sekretariatu szkoły ze wskazaniem dni oraz godzin, w których dziecko przebywać będzie pod opieką świetlicy szkolnej (sekretariat@sp5szkola.pl). Ze względów organizacyjnych prosimy o informację do dnia 22 grudnia 2021r.

Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną i kierowanie kolejnych klas na kwarantannę domową, apelujemy o zatrzymanie dziecka z objawami przeziębienia w domu, aby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby i ewentualnego wysłania pozostałych dzieci korzystających z opieki świetlicowej w czasie przerwy świątecznej na kwarantannę.

W obecnej sytuacji zalecamy indywidualny kontakt z nauczycielem w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Teams. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość spotkania na terenie szkoły, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Istnieje możliwość wypożyczania i zwrotu książek do biblioteki szkolnej w dniach 20-22.12.2021r.

Organizacja pracy szkoły w czasie przerwy świątecznej:

W czasie przerwy świątecznej w dniach 20.12-23.12.2021r. sekretariat jest czynny w godzinach 7:00-15:00. Zachęcamy do kontaktu mejlowego lub telefonicznego.

W Wigilię szkołą będzie zamknięta.

 Jolanta Nowacka

Katarzyna Bogunia

Elwira Socha

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 2301)

Skip to content