Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Aktualny stan epidemiologiczny w szkole.

KOMUNIKAT O KOLEJNYCH PRZYPADKACH ZAKAŻENIA SARS-CoV-2

Uprzejmie informujemy o stwierdzeniu kolejnych przypadków zakażenia koronawirusa w naszej szkole. Po konsultacji z pracownikami Sanepidu na kwarantannie przebywają aktualnie uczniowie klas: 6a, 6b, 7d oraz 8a (do dnia 24 stycznia 2022r.).

Data ostatniej aktualizacji: 20.01.2022r.

Wszyscy uczniowie wskazanych klas będą realizowali swoje zajęcia zgodnie z planem lekcji w formie nauczania zdalnego, za pośrednictwem platformy Teams. Przypominamy, że szczegóły dotyczące organizacji nauki zdalnej dostępne są na naszej stronie internetowej.

Co to jest bliski kontakt?

 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą z COVID-19, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą z COVID-19 (np. podanie ręki),
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
 • przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co osobą z COVID-19 przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
 • kontakt na pokładzie samolotu lub w innych środkach transportu zbiorowego obejmujący:
  • osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19,
  • osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19,
  • członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się osoba z COVID-19.

Uwaga: W przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu, w którym ta osoba przebywała, a w przypadku jej przemieszczania się po środku transportu — na całym jego pokładzie.

Przypominamy, że w takich sytuacjach uczniowie zaszczepieni (2 dawkami) lub po przechorowaniu koronawirusa mają ustanowiony nadzór epidemiczny (co oznacza, że po lekcjach zdalnych mogą opuszczać miejsce zamieszkania z zachowaniem ścisłego rygoru sanitarnego), natomiast uczniowie niezaszczepieni mają nałożoną ścisłą kwarantannę i zakaz opuszczania swojego miejsca zamieszkania. O długości kwarantanny i jej rodzaju decyduje inspektor sanitarny, między innymi na podstawie ostatniego dnia pobytu uczniów w szkole.

Apelujemy, aby uczniowie chorzy nie przychodzili na pojedyncze lekcje. Często ten jeden krótki moment kontaktu zagraża zdrowiu i powoduje naliczenie pozostałym uczniom kwarantanny. Prosimy, zatrzymajcie chore dzieci w domu.

Bardzo prosimy o stosowanie się do wytycznych epidemiologicznych w szkole i poza nią w związku ze zwiększeniem liczby zakażeń, na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Jolanta Nowacka, dyrektor szkoły.

SANEPID-kontakt mailowy:

psse.poznan@pis.gov.pl

higiena.dzieci@psse-poznan.pl

Kontakt telefoniczny:

Elżbieta Golec-Ładzińska, kierownik Higieny Dzieci i Młodzieży, tel. służbowy 665 479 792

Barbara Grochowiak, Zastępca PPiS w Poznaniu, tel. służbowy 504 464 731

tel. alarmowy 24 h – 609 794 690

Skip to content