Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Zakończenie projektu „Różny, ale Równy”

„Różny, ale Równy”

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Po pierwsze TOLERACJA” realizowanym przez ODN w Poznaniu we współpracy z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM. W związku z tym od 22 do 26 listopada odbył się tydzień działań poświęconych tolerancji pt. „Różny, ale Równy”.

W działania projektowe zaangażowana była cała szkoła. Uczniowie na lekcjach wychowawczych dyskutowali na tematy związane z tolerancją i dyskryminacją, oglądali filmiki edukacyjne, a także tworzyli plakaty bądź murale. Podczas przerw, przy pomocy Samorządu Uczniowskiego, uczniowie:

  • mieli możliwość dołożenia kopi swojej dłoni do ściany tolerancji, z której powstał napis „Różny, ale Równy”,
  • mogli zapisać lub narysować na tablicy skojarzenia związane ze słowem tolerancja,
  • mogli przyklejać do tablicy karteczki ze skojarzeniami z sytuacjami, gdy doświadczali tolerancji lub dyskryminacji.

Ponadto, 25 listopada w wybranych klasach i wśród pracowników przeprowadzona została ankieta dotycząca tolerancji w naszej szkole – wyniki zostały przekazane Dyrekcji.

REFLEKSJE I WNIOSKI

  • Temat tolerancji powinien być jak najczęściej poruszany w środowisku szkolnym ze względu na coraz większą różnorodność uczniów.
  • Działania projektowe umożliwiły uczniom poczucie wspólnoty, łączenia się w pracy ponad podziałami. Mieli możliwość zapoznania się lub utrwalenia pojęcia „tolerancja”.
  • Była to doskonała okazja do refleksji nad własnymi postawami dla uczących i nauczanych.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku podsumowującego nasze działania.

Szkolne koordynatorki projektu:

Zuzanna Gosk, Benita Kluczyńska, Sylwia Swędrowska

Skip to content