Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Projekt o tolerancji, przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym
wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.
Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej
akceptowaniu odmienności kulturowej.
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Po pierwsze TOLERACJA” realizowanym przez ODN w
Poznaniu we współpracy z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych oraz Centrum Badań
Migracyjnych UAM. W związku z tym 22 listopada rozpoczniemy tydzień działań poświęconych
tolerancji pt. „Różny, ale Równy”.
Szczegóły wkrótce.

Szkolne koorydynatorki projektu:
p. Zuzanna Gosk, p. Benita Kluczyńska i p. Sylwia Swędrowska

Skip to content