Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Korespondencja z Królową Elżbietą

inicjatywy p. Marty Dobrowolskiej – nauczyciela j. angielskiego  – dzieci uczące się w klasach 1-3 od 2013 roku prowadzą korespondencję z Rodziną Królewską. Uczniowie  wysyłają listy, kartki urodzinowe i świąteczne, ćwicząc przy tej okazji umiejętności przedmiotowe:

– układają pytania, używając zróżnicowanych zwrotów językowych typu: Whats your favourite…, Do you like…, How many…have you got?

– poznają zwroty formalne używane w korespondencji z ważną osobą: Your Majesty, we are grateful

– poznają zwroty grzecznościowe i słownictwo używane przy składaniu życzeń: joy, happiness, I wish you, come true, lots of…

– poznają ciekawostki o Królowej Elżbiecie i Rodzinie Królewskiej

– poznają kraje Wielkiej Brytanii.

W projekcie biorą również udział rodzice pomagając w tworzeniu kartek i pisaniu życzeń.

Obserwując zaangażowanie dzieci, ich radość i dumę z otrzymanych listów z podziękowaniami, ich ciekawość świata, nauczyciel planuje rozwinąć ten rodzaj korespondencji, więc być może uda się nawiązać ją z jakimś znanym pisarzem, np. .J. Rowling.

Skip to content