Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Projekt weź nie truj!

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Nasza szkoła uczestniczy w PROJEKCIE ESA. Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie, oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

W ramach projektu ESA nasza szkoła została wyposażona w mierniki, oznaczające jakość powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczu w szkole, co umożliwia uczniom i nauczycielom bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Wyświetlacz jest zamontowany w holu na parterze przy portierni woźnego.

W trybie ciągłym są mierzone następujące parametry:
Stężenie pyłu PM2.5 na zewnątrz szkoły,
Stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły,
Temperatura powietrza na zewnątrz szkoły,
Ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły,
Wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.

Szkolni koordynatorzy projektu: Ewa Wieczorek, Anna Kiełpińska, Iwona Stefaniak i Bożena Zimnowłodzka planują w marcu zorganizować dla społeczności lokalnej spotkanie, dotyczące smogu w rejonie Swarzędza, które będzie prowadzone przez specjalistów z POLSKIEGO ALARMU SMOGOWEGO. Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z koordynatorami.
Zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji o SMOGu (jego przyczynach i sposobach przeciwdziałania) oraz filmiku, ukazującego postrzeganie zjawiska przez dzieci.

Caly_Ten_smog.mp4

Wywiadowka.pdf

Skip to content