Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Celem głównym Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów”.

W  ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” możliwy jest zakup książek z beletrystyki w tym lektur szkolnych oraz książek popularnonaukowych. W ramach  Priorytetu 3 ,,Narodowego  Programu  Rozwoju Czytelnictwa”nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych. 

Przy planowanych zakupach książek należy uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów i założeniami tego programu można nabyć wyłącznie nowości wydawnicze(oprócz podręczników, encyklopedii, słowników, skryptów, albumów itp.).

Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice mogli składać swoje propozycje co do zakupu książek.

Po zebraniu i opracowaniu składanych propozycji, nauczyciele bibliotekarze zasięgną  jeszcze opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek do biblioteki szkolnej.
Zatem to, jakie ostatecznie książki trafią do biblioteki szkolnej, będzie  to wspólna decyzja uczniów, nauczycieli i rodziców.

Skip to content